.

Projekt adresowany jest do studentek i studentów ostatniego roku studiów drugiego stopnia kierunków:

 

Biologia;

Zarządzanie zasobami przyrody;

Geografia;

E-gospodarka przestrzenna;

Geologia.

Projekt zakończony