Baza firm

Uwaga: poniższy wykaz został opracowany w oparciu o dostarczone przez instytuty wykazy firm, z którymi współpracowanow w ostatnich latach w zakresie praktyk studenckich. Organizatorzy programu nie gwarantują możliwości odbycia stażu w tych właśnie miejscach.

Biologia

Bieszczadzki Park Narodowy 
Biomantis Sp. z o.o 
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych 
Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Sklodowskiej- Curie o/ Kraków
Diagnostyka Sp. z o.o. 
Górski Ogród Botaniczy Tatrzańskiej Stacji Terenowej
Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z.o.o.
HUZAR Sp. z o.o. 
Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN 
Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED SA
Instytut Botaniki PAN im. W. Szafera 
Instytut Farmakologii PAN 
Instytut Fizjologii Roślin PAN 
Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc im. Jana i Ireny Rudników
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy
Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN im. L. Hirszfelda 
Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk
Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN 
Instytut Zootechniki, Państwowy Instytut Badawczy 
Laboratorium bio-DIAGNOSTYKA Sp. z o.o. – NZOZ Laboratorium 
Laboratorium „Diagnostyka” 
Laboratorium Medyczne „LABMED” 
Laboratorium NZOZ Hormondia Batory Sp. z o.o.  
Laboratorium Weterynaryjne ,,CHOW-CHOW” 
Magurski Park Narodowy
Małopolskie Centrum Biotechniki Sp. z o.o., Stacja Eksploatacji Knurów i Pasieka Zarodowa w Czerminie 
Miejskie Centrum Analityczne Sp. z o.o. MCA Sp. z o.o.
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA w Krakowie 
Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze 
Nadleśnictwo Sucha Beskidzka, 
NZOZ Laboratorium Analityczne Alina Zaręba 
Pepsi-Cola General Bottlers Sp. z o.o.
Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu,
Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna 
Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Myślenicach
Prolab Sp. z o.o. sp. komandytowa
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie
Sadowniczy Zakład Doświadczalny Instytutu Ogrodnictwa Brzezna Sp z o.o.
Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o.
Szpital Miejski w Rabce-Zdroju Sp z o.o. 
Szpital Powiatowy w Limanowej
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu
Świętokrzyski Park Narodowy
Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie 
Tatrzański Park Narodowy
Wojewódzka  Stacja  Sanitarno- Epidemiologiczna w Krakowie 
Wojewódzka  Stacja  Sanitarno- Epidemiologiczna w Rzeszowie
Oddział Laboratoryjny  w Szczecinku 
Wojewódzki Szpital Podkarpacki 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Marii Panny 
Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ
Zakład Genetyki Medycznej Instytutu Matki i Dziecka 
Zakład Patologii Nowotworów Świętokrzyskiego Centrum Onkologii

Geografia i e-gospodarka przestrzenna

Pobierz plik

Geologia

Instytutu Nafty i Gazu - PIB
KGHM Polska Miedź S.A.
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo
Geokrak sp. z o.o.
Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach
Starostwo Powiatowe w Chrzanowie
GAZ-SYSTEM Jarosław
Kopalnia Soli Kłodawa S.A.
Państwowy Instytut Geologiczny - PIB o. świętokrzyski
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie
Instytut Morski w Gdańsku
Park Narodowy Gór Stołowych
Instytut Geofizyki PAN
Geopark Kielce
Muzeum Geologiczne ING PAN w Krakowie
Instytut Nauk Geologicznych PAN
KWK Bolesław Śmiały
Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Geoprofil, sp. z o.o.
Instytut Oceanologii PAN
KWK Borynia

 

Zarządzanie zasobami przyrody

Stacja Morska Instytutu Oceanografii
Tatrzański Park Narodowy
Fundacja Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie
Nadleśnictwo Kobiór
Ogród Botaniczny w Krakowie
Nadleśnictwo Gołdap
Muzeum Przyrodnicze ISEZ PAN
Babiogórski Park Narodowy
Urząd Miejski w Radomiu
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie
Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego
Urząd Miasta i Gminy Kalwaria Zeb.
Stacja Morska Instytutu Oceanografii
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie - delegatura w Nowym Sączu
Miejski Ogród Zoologiczny w Gdańsku
Karkonowski Park Narodowy
Instytut Ochrony Przyrody PAN
Przedsiębiorstwo Geodezyjne Dragon
Nadleśnictwo Kolumna
Magurski Park Narodowy
Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami

 


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu: 1 202  647,65 zł. Kwota dofinansowania z EFS: 1 166 557,65 zł. Fundusze Europejskie. Wiedza, Edukacja, Rozwój.