.

Kierownik projektu:
dr Maciej Kania (Instytut Nauk Geologicznych)

Specjalista ds. ewaluacji:
dr Joanna Tusznio (Instytut Nauk o Środowisku)

Konsultanci ds. programów stażowych:

    Biologia:
    dr Małgorzata Opydo-Chanek (Instytut Zoologii)

    Geografia:
    dr Elżbieta Gorczyca (Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej)

    E-gospodarka przestrzenna:
    mgr Katarzyna Rotter-Jarzębińska (Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej)

    Geologia:
    dr hab. Mariusz Rospondek (Instytut Nauk Geologicznych)

    Zarządzanie zasobami przyrody:
    dr hab. Janusz Fyda (Instytut Nauk o Środowisku)

Specjalista ds. administracyjnych i finansowych:
mgr Agnieszka Siwiec

Specjalista ds. administracyjnych i osobowych:
mgr Rafał Damaziak


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu: 1 202  647,65 zł. Kwota dofinansowania z EFS: 1 166 557,65 zł. Fundusze Europejskie. Wiedza, Edukacja, Rozwój.